BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET

Bảng giá bàn cầu 1 khối nắp rửa điện tử TOTO – TVN-0417PS

Trên thị trường hiện nay, thiết bị vệ sinh TOTO có rất nhiều website bán với rất nhiều mức giá khác nhau, các bạn đang lo lắng không biết giá cả như thế nào là đúng, sau đây TOTO Trí Việt xin đưa ra bảng giá bàn cầu 1 khối nắp rửa điện tử WASHLET của nhà sản xuất để các bạn có thể tham khảo.

Bảng giá Bàn cầu 1 khối nắp rửa điện tử TOTO có hiệu lực từ 01 tháng 04 năm 2017.

STT Mã hàng Hình ảnh minh họa Mô tả Màu sắc Xuất xứ Giá bán lẻ

( có VAT )

1 CW823W/FW4 img258 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử NEW WASHLET đa chức năng TCF4731A (220V)

Hệ thống xả Siphon (6L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Inđônêxia

TCF4731A:

Malaysia

42,060,000
2 CW823NW/FW4 img258 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử NEW WASHLET đa chức năng TCF4731A (220V)

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Inđônêxia

TCF4731A:

Malaysia

42,060,000
3 MS366W4 img253 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử NEW WASHLET đa chức năng TCF4731A (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado Siphon-Jet siêu mạnh, siêu êm (6L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF4731A:

Malaysia

39,960,000
4 MS904W4 ms904w41 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử NEW WASHLET đa chức năng TCF4731A (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu quả (6L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF4731A:

Malaysia

39,370,000
5 MS688W4 img262 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử NEW WASHLET đa chức năng TCF4731A (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado Siphon-Jet siêu mạnh, siêu êm (6L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF4731A:

Malaysia

37,850,000
6 MS884W4 ms884w41 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử NEW WASHLET đa chức năng TCF4731A (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu quả (6L)

Thân dài

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF4731A:

Malaysia

34,140,000
7 MS905W4 ms905w4 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử NEW WASHLET đa chức năng TCF4731A (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF4731A:

Malaysia

33,780,000
8 MS864W4 ms864w4 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử NEW WASHLET đa chức năng TCF4731A (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu quả (6L)

Thân dài

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF4731A:

Malaysia

32,330,000
9 CW823W/FW cw823wfw - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử

WASHLET đa chức năng TCF491A (220V)

Hệ thống xả Siphon (6L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#XW)

Inđônêxia

TCF491A:

Malaysia

35,660,000
10 MS914W ms914w - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử

WASHLET đa chức năng TCF491A (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu quả (6L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF491A:

Malaysia

29,330,000
11 MS366W6 ms366w6 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử

WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado Siphon-Jet siêu mạnh, siêu êm (6L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF6531Z:

Malaysia

30,360,000
12 MS904W6 ms904w6 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử

WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu quả (6L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCF6531Z:

Malaysia

29,770,000
13 MS688W6 ms688w6 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử

WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado Siphon-Jet siêu mạnh, siêu êm (6L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF6531Z:

Malaysia

28,250,000
14 MS884W6 ms884w6 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử

WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu quả (6L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF6531Z:

Malaysia

24,540,000
15 MS905W6 ms905w6 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử

WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm

nước (4.8L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCF6531Z:

Malaysia

24,190,000
16 MS864W6 ms864w6 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử

WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu quả (6L)

Thân dài

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF6531Z:

Malaysia

22,730,000
17 MS366W7 ms366w7 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử

WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado Siphon-Jet siêu mạnh, siêu êm (6L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF6631A:

Malaysia

24,190,000
18 MS904W7 ms904w7 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử

WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu quả (6L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF6631A:

Malaysia

23,600,000
19 MS688W7 ms688w7 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử

WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Tornado Siphon-Jet siêu mạnh, siêu êm (6L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF6631A:

Malaysia

22,080,000
20 MS884W7 ms884w7 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử

WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu quả (6L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF6631A:

Malaysia

18,370,000
21 MS905W7 ms905w7 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử

WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm

nước (4.8L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF6631A:

Malaysia

18,020,000
22 MS864W7 ms864w7 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử

WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu quả (6L)

Thân dài

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCF6631A:

Malaysia

16,560,000
23 TCF4731A tcf4731a - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Nắp rửa điện tử WASHLET (220V)

Thiết kế cho bàn cầu thân dài.

Điều khiển từ xa.

Chức năng: nắp đóng/ mở tự động, công nghệ khử trùng Ewater+, vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, sấy khô, khử mùi, sưởi ấm nắp ngồi, tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng.

Trắng

(#NW1)

Malaysia 30,980,000
24 TCF4732A tcf4732a - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Nắp rửa điện tử WASHLET (220V)

Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D.

Điều khiển từ xa.

Chức năng: nắp đóng/ mở tự động, công nghệ khử trùng Ewater+, vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, sấy khô, khử mùi, sưởi ấm nắp ngồi, tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng.

Trắng

(#NW1)

Malaysia 31,870,000
25 TCF491A tcf491a - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Nắp rửa điện tử WASHLET (220V)

Thiết kế cho bàn cầu thân dài.

Điều khiển từ xa.

Chức năng: vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, sấy khô, sưởi ấm nắp ngồi, tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng.

Trắng

(#NW1)

Malaysia 23,630,000
26 TCF6531Z tcf6531z - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Nắp rửa điện tử WASHLET (220V)

Thiết kế cho bàn cầu thân dài.

Điều khiển từ xa.

Chức năng: vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, sấy khô, sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu & tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng.

Trắng

(#NW1)

Malaysia 19,950,000
27 TCF6631A tcf6631a - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Nắp rửa điện tử WASHLET (220V)

Thiết kế cho bàn cầu thân dài.

Chức năng: vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, sấy khô, sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu & tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng.

Trắng

(#NW1)

Malaysia 12,860,000
28 TCF6632A tcf6632a - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET Nắp rửa điện tử WASHLET (220V)

Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D.

Chức năng: vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, sấy khô, sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu & tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng.

Trắng

(#NW1)

Malaysia 12,860,000

Mọi thắc mắc hỏi đáp khác xin gửi về:

Hotline: Mr. Đệ 0911 005 155 hoặc Mr. Khôi 0972 860 087

Email: triviet313hvt@gmail.com

Website: http://www.thietbivesinhtnn.vn/ or http://www.tototriviet.vn/

TOTO TRÍ VIỆT CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin