BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER

Bảng giá bàn cầu 2 khối nắp rửa cơ TOTO TVN-0417PS

Trên thị trường hiện nay, thiết bị vệ sinh TOTO có rất nhiều website bán với rất nhiều mức giá khác nhau, các bạn đang lo lắng không biết giá cả như thế nào là đúng, sau đây TOTO Trí Việt xin đưa ra bảng giá bàn cầu 2 khối nắp rửa cơ ECO-WASHER của nhà sản xuất để các bạn có thể tham khảo.

Bảng giá Bàn cầu 2 khối nắp rửa cơ TOTO có hiệu lực từ 01 tháng 04 năm 2017.

TT Mã Hàng Cũ Mã Hàng Mới Hình Ảnh Sản Phẩm Mô tả Màu Sắc Xuất Xứ Giá Bán Lẻ

( Có VAT )

1 CS761DE5 cs761de5 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW09SK1

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân chữ D, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW09SK1:

Inđônêxia

16,300,000
2 CS761PDE5 cs761de5 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW09SK1

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân chữ D, thân kín

Tâm xả: 180mm (thoát ngang)

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW09SK1:

Inđônêxia

14,360,000
3 CST819SDRE4 CS819DSE4 boncauhaikhoitotocs819dse4napem 1932 1b93d - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

11,590,000
4 CST819SDRE2 CS819DSE2 bon cau toto cst819de2 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

9,940,000
5 CST818DRE4 CS818DE4 cs818de4 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

10,500,000
6 CST818DRE2 CS818DE2 cs818de2 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

8,850,000
7 CST945RDRE4 CS945DNE4 cs945dne4 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

10,500,000
8 CST945RDRE2 CS945DNE2 cs945dne2 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

8,850,000
10 CST945DPE4 CS945PDE4 cs945dne4 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 180mm (thoát ngang)

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

10,870,000
11 CST945DPE2 CS945PDE2 cs945dne2 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 180mm (thoát ngang)

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

9,220,000
12 CST325DE4 CS325DRE4 cs325dre4 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

8,080,000
13 CST325DE2 CS325DRE2 cs325dre2 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

6,430,000
14 CST320DE4 CS320DRE4 cs320dre4 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

8,080,000
15 CST320DE2 CS320DRE2 cs320pdre2 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

6,430,000
16 CST320DPE4 CS320PDRE4 cs320dre4 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 180mm (thoát ngang)

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

8,080,000
17 CST320DPE2 CS320PDRE2 cs320pdre2 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 180mm (thoát ngang)

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

6,430,000
18 CST350DE4 CS350DE4 cs350de4 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa

nước lạnh TCW1211A

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

8,110,000
19 CST350DE2 CS350DE2 cst350de2 toto 1000x1000 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

6,460,000
20 CST351DE4 CS351DE4 ban cau 2 khoi nap rua eco washer toto cst351de4 1 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

8,110,000
21 CST351DE2 CS351DE2 bon cau toto cs351de2 1000x1000 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

6,460,000
22 CST300DSE4 CS300DRE4 cs300dre4 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

7,220,000
23 CST300DSE2 CS300DRE2 cs300dre2 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI NẮP RỬA ECO-WASHER Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Hệ thống xả Siphon 4.8/3L, tiết kiệm nước

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

5,570,000

Mọi thắc mắc hỏi đáp khác xin gửi về:

Hotline: Mr. Đệ 0911 005 155 hoặc Mr. Khôi 0972 860 087

Email: triviet313hvt@gmail.com

Website: http://www.thietbivesinhtnn.vn/ or http://www.tototriviet.vn/

TOTO TRÍ VIỆT CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin