BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO – HÀNG PHỔ THÔNG

Bảng giá hàng phổ thông TOTO TVN-0417PS

Trên thị trường hiện nay, thiết bị vệ sinh TOTO có rất nhiều website bán với rất nhiều mức giá khác nhau, các bạn đang lo lắng không biết giá cả như thế nào là đúng, sau đây TOTO Trí Việt xin đưa ra bảng giá bàn cầu 2 khối TOTO của nhà sản xuất để các bạn có thể tham khảo.

Bảng giá Bàn cầu 2 khối TOTO có hiệu lực từ 01 tháng 04 năm 2017.

TT Mã hàng cũ Mã hàng mới Hình ảnh minh họa Mô tả Màu sắc Xuất xứ Giá bán lẻ

(có VAT)

1 CST761SRS CS761DT5 cs761dt5 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC384VCK

Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm nước(4.8/3)

Thân chữ D, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#XW)

Việt Nam 12,050,000
2 CST761DPS CS761PDT5 cs761dt51 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC384VCK

Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm nước(4.8/3)

Thân chữ D, thân kín

Tâm xả : 180mm

Trắng

(#XW)

Việt Nam 10,100,000
3 CST819SDRS CS819SDT2 cs819dst2 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC393VS

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#XW)

Việt Nam 7,600,000
4 CST819SDRS1 CS819DST3 cs819dst21 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC385VS

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#XW)

Việt Nam 7,110,000
5 CST818DRS1 CS818DT2 bon cau toto cst818drs - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC393VS

Hệ thống xả Siphon,tiết kiệm nước(4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#XW)

Việt Nam 6,510,000
6 CST818DRS1 CS818DT3 bon cau toto cst818drs1 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC385VS

Hệ thống xả Siphon,tiết kiệm nước(4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#XW)

Việt Nam 6,020,000
7 CST945RDRS CS945DNT2 bon cau toto cst945rdrs1 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC393VS

Hệ thống xả Siphon,tiết kiệm nước(4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#XW)

Việt Nam 6,510,000
7 CST945RDRS1 CS945DNT3 bon cau toto cst945rdrs11 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC385VS

Hệ thống xả Siphon,tiết kiệm nước(4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#XW)

Việt Nam 6,020,000
8 CST945DPS CS945PDT2 bon cau toto cst945rdrs11 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC393VS

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(XW)

Việt Nam 6,880,000
9 CST945DPS1 CS945PDT3 bon cau toto cst945rdrs11 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC385VS

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(XW)

Việt Nam 6,380,000
10 CST325DTS CS325DRT2 cs325drt2 1 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC393VS

Hệ thống xả Siphon,tiết kiệm nước(4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#W)

Việt Nam 4,090,000
11 CST325DS CS325DRT3 cs325drt3 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC385VS

Hệ thống xả Siphon,tiết kiệm nước(4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#W)

Việt Nam 3,640,000
12 CST350DS CS350DT2 cs350dt2 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC393VS

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#W)

Việt Nam 4,120,000
13 CS350DT3 cs350dt2 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC385VS

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#W)

Việt Nam 3,610,000
14 CST351DS CS351DT2 toto cst351dt3 1000x1000 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC393VS

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#W)

Việt Nam 4,120,000
15 CS351DT3 cs351dt3 1 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC385VS

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#W)

Việt Nam 3,610,000
16 CST320DTS CS320DRT2 cs320drt2 1 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC393VS

Hệ thống xả Siphon,tiết kiệm nước(4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#W)

Việt Nam 4,090,000
17 CST320DS CS320DRT3 cs320drt3 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC385VS

Hệ thống xả Siphon,tiết kiệm nước(4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#W)

Việt Nam 3,640,000
18 CST320DPS CS320PDRT2 cs320drt2 1 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC393VS

Hệ thống xả Siphon,tiết kiệm nước(4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 180mm

Trắng

(#W)

Việt Nam 4,090,000
19 CST320DPS1 CS320PDRT3 cs320drt3 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC385VS

Hệ thống xả Siphon,tiết kiệm nước(4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 180mm

Trắng

(#W)

Việt Nam 3,640,000
20 CST300DTSS CS300DRT2 cs300drt2 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC393VS

Hệ thống xả Siphon,tiết kiệm nước(4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#W)

Việt Nam 3,230,000
21 CST300DTS CS300DT2Y1 cs300drt2 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC393VS

Hệ thống xả Siphon,tiết kiệm nước(4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Không bao gồm van dừng

Trắng

(#W)

Việt Nam 3,130,000
22 CST300DSS CS300DRT3 cs300drt3 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC385VS

Hệ thống xả Siphon,tiết kiệm nước(4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Trắng

(#W)

Việt Nam 2,790,000
23 CST300DS CS300DT3Y1 cs300drt3 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC385VS

Hệ thống xả Siphon,tiết kiệm nước(4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Không bao gồm van dừng

Trắng

(#W)

Việt Nam 2,680,000
24 CST660DS1 CS660DT1Y1 cs660dt1y1 - BẢNG GIÁ BÀN CẦU 2 KHỐI TOTO - HÀNG PHỔ THÔNG Bàn cầu 2 khối, nắp đóng êm TC392VS

Hệ thống xả Siphon,tiết kiệm nước(6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả : 305mm

Không bao gồm van dừng

Trắng

(#W)

Việt Nam 3,340,000

Mọi thắc mắc hỏi đáp khác xin gửi về:

Hotline: Mr. Đệ 0911 005 155 hoặc Mr. Khôi 0972 860 087

Email: triviet313hvt@gmail.com

Website: http://www.thietbivesinhtnn.vn/ or http://www.tototriviet.vn/

TOTO TRÍ VIỆT CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin