blog article

Aqua Ceramic - Công nghệ men sứ bàn cầu INAX

Đình Phú

Công nghệ men sứ Aqua Ceramic là gì? Công nghệ Aqua Ceramic là một bước ngoặt trong lịch sử của men sứ, ra đời vào tháng 11/ 2016 sau nhiều năm nghiên cứu là công nghệ ...