blog article

EWATER+ cho vòi rửa Waslet TOTO

Đình Phú

Vòi rửa tự động làm sạch bên trong và bên ngoài với EWATER+ để luôn đảm bảo các điều kiện vệ sinh. Trước và sau mỗi lần sử dụng, vòi rửa sẽ tự động làm sạch với các tia...